سازمان حفاظت محیط زیست شرکت تولیدی کوشش رادیاتور را به عنوان نخستین شرکت دریافت‌کننده تندیس ملی صنعت سبز در حوزه تولید انواع رادیاتور خودرو معرفی کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در بیستمین همایش ملی صنعت سبز کشور، شرکت تولیدی کوشش رادیاتور، به عنوان اولین شرکت دریافت‌کننده تندیس ملی صنعت سبز در حوزه تولید انواع رادیاتور خودرو در سطح کشور از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست معرفی شد.