دستگیره داخلی و بیرونی

  • دستگیره داخلی و خارجی دربهای جانبی خودرو از قطعات بسیار مهم و پرکاربرد خودرو به شمار می رود که با توجه به عملکرد و وظیفه تعریف شده، جزو قطعات ایمنی و با استانداردهای سختگیرانه و قوانین و مقررات دولتی محسوب میشود. با احتساب ظریب متعارف برای مصرف این قطعات، میتوان آنها را در زمره قطعات پر مصرف خودرو به شمار آورد.
  • عملکرد این محصول با استفاده از مکانیزمهای طراحی شده و اجزای در ارتباط، آن را به عنوان یک محصول پیچیده مکانیزمی بسیار حساس در خودرو معرفی میکند. عملکرد این محصول در طراحی، با تصور حرکت در جاده های نا هموار و با شتاب های حرکتی گوناگون و شرایط آب و هوایی سختگیرانه و متناوب سنجیده میشود که همگی گواه بر اهمیت بسیار این قطعه ایمنی در خودرو میباشد. عملکرد قفل در مجاورت قطعات دیگر نظیر لینک و کابل ها و دستگیره ها و استریکر روی بدنه معنی پیدا میکند که مجموعه این قطعات به عنوان مجموعه قفل و دستگیره شناخته میشود. در طراحی جدید دستگیره ها که با نام Easy Open نیز شناخته میشوند، به مشتری این امکان را میدهد که به راحتی و با کشیدن دستگیره به سمت خود با عث باز شدن چفت قفل و حرکت درب به سمت  بیرون شود. همچنین در روی دستگیره داخلی، جهت سهولت دکمه قفل کن تعبیه شده که با برچسب قرمز رنگی که در قسمتی از آن نصب میشود، میتوان وضعیت قفل و باز بودن درب را به آسانی تشخیص داد.

قفل:

  • قفل دربهای جانبی خودرو از قطعات بسیار مهم و پرکاربرد خودرو به شمار می رود که با توجه به عملکرد و وظیفه تعریف شده، جزو قطعات ایمنی و با استانداردهای سختگیرانه و قوانین و مقررات دولتی محسوب میشود. با احتساب ظریب 4 برای مصرف این قطعه، میتوان قفل را در زمره قطعات پر مصرف خودرو به شمار آورد.
  • عملکرد این محصول با استفاده از مکانیزمهای طراحی شده و اجزای در ارتباط، آن را به عنوان یک محصول پیچیده مکانیزمی بسیار حساس در خودرو معرفی میکند.
  • عملکرد این محصول در طراحی، با تصور حرکت در جاده های نا هموار و با شتاب های حرکتی گوناگون و شرایط آب و هوایی سختگیرانه و متناوب سنجیده میشود که همگی گواه بر اهمیت بسیار این قطعه ایمنی در خودرو میباشد. عملکرد قفل در مجاورت قطعات دیگر نظیر لینک و کابل ها و دستگیره ها و استریکر روی بدنه معنی پیدا میکند که مجموعه این قطعات به عنوان مجموعه قفل و دستگیره شناخته میشود. در طراحی جدید دستگیره ها که با نام Easy Open نیز شناخته میشوند، به مشتری این امکان را میدهد که به راحتی و با کشیدن دستگیره به سمت خود با عث باز شدن چفت قفل و حرکت درب به سمت  بیرون شود. برای درک بهتر اهمیت این محصول تنها کافیست به موارد استفاده قفل در شرایط گوناگون و نیازهای مورد درخواست برای باز شدن یا بسته ماندن در آن شرایط اندیشید. مثلا تصور کنید هنگام دور زدن خودرو و یا عبور از یک پیچ تند بدلیل اینرسی حرکتی نیروی وزن شما به در تکیه داده شده و درب و در نتیجه قفل نیروی زیادی اعمال میشود. در این شرایط درب خودرو نباید به هیچ وجه باز شود. حال تصور کنید قفل روی اولین پله بسته شده باشد. در این وضعیت علیرغم تصور عامه در مورد خطرناک بودنش قفل بایستی تا نیروی حدود 450 کیلوگرم را تحمل کند. از سوی دیگر در برخی شرایط بحرانی مثل تصادفات و آتش سوزی ها درب بایستی به راحتی و بدون مقاومت  و اتلاف زمان ، برای نجات سرنشینان باز شود. عملکرد این محصول با تصور حرکت در جاده های نا هموار و با شتاب های حرکتی گوناگون و شرایط آب و هوایی سختگیرانه و متناوب سنجیده میشود که همگی گواه بر اهمیت بسیار این قطعه ایمنی در خودرو میباشد. عملکرد قفل در مجاورت قطعات دیگر نظیر لینک و کابل ها و دستگیره ها و استریکر روی بدنه معنی پیدا میکند که مجموعه این قطعات به عنوان مجموعه قفل و متعلقات شناخته میشود.