• تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج ، بلوار کرمان خودرو ، خیابان 56 ( نخل) - تلفن : 23-44984420-021

ماشین تزریق HUSKY 2200

ماشین تزریق هاسکی 2200 تن

 

تاریخ اجرا : مهر 1397
محل اجرا : شرکت برنز
ارزش پروژه : 599 میلیون تومان
سایت شرکت سرمایه گذار : www.injections.ir