• تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج ، بلوار کرمان خودرو ، خیابان 56 ( نخل) - تلفن : 23-44984420-021

ماشین تزریق ۱۶۰۰ Italtech

ماشین تزریق ایتالیایی با قدرت 1600 تن

 

محل اجرا : خط تزریق 2
سایت شرکت سرمایه گذار : bronze.ir