• تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج ، بلوار کرمان خودرو ، خیابان 56 ( نخل) - تلفن : 23-44984420-021

ماشین تزریق Krauss Maffei 1600

ماشین تزریق Krauss Maffei 1600 در سالن x100 نصب شده است.

 

تاریخ اجرا : مهر 1393
محل اجرا : سایت x100
ارزش پروژه : ... میلیون تومان
سایت شرکت سرمایه گذار : www.bronze.ir