کوتاه مدت: سه ساله 

گروه صنعتی برنز در افق سال نود و هشت  به عنوان سازمانی پیشرو ، چابک و بی رقیب در طراحی و تولید محصولات و قطعات سبد تریم ، تزیینات داخلی و داشبور خودرو Car Interior و صنایع مشابه در پهنه سرزمینی کشورعزیزمان ایران خواهد بود.

گروه صنعتی برنزرهبری بازارتولید قطعات صنایع خودرو در عرصه های رقابتی کیفیت ، اعتماد مشتریان، تیراژ ، تنوع و خلاقیت را عهده دار خواهد بود .

میان مدت  : پنج ساله

گروه صنعتی برنز در افق هزار وچهارصد برند برتردر طراحی ، ساخت  و تولید تجهیزات ، قطعات و محصولات سبد تریم ، تزیینات داخلی و داشبور خودرو  Car Interior و صنایع مشابه در پهنه سرزمینی کشور عزیزمان ایران با نگاه جهانی خواهد بود.

بلند مدت : ده ساله

گروه صنعتی برنز در افق یکهزاروچهارصد وپنج به عنوان یک برند ممتاز و شناخته شده داخلی ویک شرکت تولید کننده  کلاس جهانی خواهد بود.