ماموریت ما ایجاد حس واقعی امنیت ، آرامش ، آسایش و تحسین مشتریان کلاسهای مختلف خودرو ، از طریق طراحی و تولید انبوه قطعات تزیینی خودرو شامل انواع مجموعه های داشبورد، رودری ها ، طاقچه های عقب ، عایق ها صوتی و حرارتی و … ،با بالاترین سطح کیفیت و مدیریت هزینه ها وزمان از طریق تلفیق همزمان هنر ،دانش و تکنولوژی در طراحی و ساخت محصول میباشد.
ماموریت ما فراهم آوری تجربه ای جذاب و به یادماندنی در اذهان مشتریان در کنار حفظ تازگی محصول در طول عمر ، قابلیت اطمینان ،دوام و عملکرد قطعات ،توام با سیانت از زیست بوم جهانی و انتظارات آتی ذینفعان است.