واحد فنی

 (TPM (Total Productive Maintenance

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

TPM نظریه ایست که توسط ژاپنی ها در دهه 1960 به وسیله تجربیاتی که در زمینه نگهداری و تعمیرات در طول دهه 1950 در ایالات متحده کسب نموده بودند ، مطرح شد.

تعمیرات پیشگیرانه روزنه ای بود برای خلق تفکر جدید .

اپراتور ها توسط ماشین الات مشغول تولید محصول بودند پرسنل تعمیرات وظیفه تعمیر را بر عهده داشتند.

با اتوماتیک شدن دستگاهها حجم کار نگهداری و تعمیرات به شدت افزایش یافت .

واحد  تعمیرات تنها تعمیرات تخصصی را انجام دهد و زمان زیادی را روی بهینه سازی تجهیزات متمرکز کند 

اهداف TPM

1 – افزایش راندمان ( قابلیت اطمینان ) ماشین

 2 – کاهش دوباره کاری و ضایعات

 3 – کاهش توقفات فنی

 4 – افزایش OEE

 5 – افزایش کیفیت محصولات

 6- مشارکت همه کارکنان

واحد پشتیبانی فنی با مشارکت واحد تولید شرکت برنز در راستای اهداف TPMدر    پیلارهای TPM شامل :

 نظام اراستگی 5S، سیستم تعمیرات  نگهداری پیشگیرانه و بهبود  مستمر (کایزن)،نت خود گران و اموزش از سال 87تا کنون مشغول فعالیت می باشد.

در نت خودگردان طبق اموزش های ارائه شده به تکنسین فنی و اپراتورها با صدور تگ آبی و قرمزتوسط اپراتور،وضعیت خرابی پنهان و یا آشکار به واحد فنی اطلاع رسانی می شود و واحد فنی موظف به تعیین وضعیت تگ قرمز می باشد ودر زمان مقرر نسبت به انجام ان اقدام می نماید.

تگ آبی توسط اپراتور تعیین وضعیت و نسبت به انجام ان اقدام می نماید.

    تعمیرات ونگهداری واصلاحات روی تمامی قالبها .فیکسچرهای جوش وماشینهای پانچ اعم از ابزارهایی که درون سازمان وبیرون سازمان فعال هستند تحت مدیریت این واحد قرار داشته وتمامی قالبها در این واحد دارای شناسنامه ومشخصات فنی بوده و قطعات یدک وشارژ انبار این قطعات توسط این واحد تحت کنترل قرار دارد.

تعمیرات ابزار در دو حوزه EM و PM صورت میگردد.در زمان توقفات اضطراری EM برگه درخواست صادر شده وبه ایرادات ایجاد شده رسیدگی وتوقف خط برطرف میگردد.

   در حوزه PM ضرب تولیدی قالبها در این واحد تحت کنترل قرار داشته ودر دوره های ضرب های مختلف قالبها در چهار زمینه برق و مکانیک وتاسیسات وقالبسازی سرویس کامل PM میگردد که این سرویس ها هر کدام چک لیست ودستورالعمل خاص خود را دارا بوده وبرای قالبهای مختلف(ترموفرمینگ.فرم سرد.تزریق وپانچ)متفاوت است.

 لازم به ذکر است این واحد در پروژه های ساخت قالبها وفیکسچرهای جوش در زمینه های طراحی وساخت (DFMEA) حضور تاثیر گذار داشته ودر کاهش هزینه های ساخت وتعمیرات بسیار اثر گذار میباشد.

    عملکرد این واحد وپرسنل مربوطه طبق دوشاخص MTTR و MTBF مورد ارزیابی قرار میگیرد.

مدیریت مصرف انرژی

طبق ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دولت موظف است به منظوراعمال صرفه جوئی ، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست نسبت به تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات ،فرآیندها و سیستم های مصرف کننده انرژی ، اقدام نماید.

در همین راستا گروه صنعتی برنز با تشکیل تیم انرژی ،اقدام به ایجادمدیریت مصرف انرژی در سازمان نموده، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان ستادی و تولیدی به خصوص در زمینه تجهیزات ، فرآیندها و سیستم ها ملزم به رعایت این مشخصات ومعیارها باشند.

اقدامات صورت گرفته شده در خصوص saving energy  

  • تشکیل کمیته راهبری انرژی
  • تدوین دستور العمل انرژی
  • فرهنگ سازی استفاده صحیح از انرژی و بالابردن و اگاه سازی پرسنل
  • پایش ماهانه مصرف انرژی و تحلیل شاخص انرژی
  • تهیه گانت پروژه بهبود کاهش مصرف و استفاده بهینه از انرژی

شرکت در سمینار و همایش های انرژی در راستای  بالابردن دانش و اشنایی با راهکارهای جدید و بازدید از شرکتهای موفق و  انتقال تجارب متقابل به یکدیگر

اقدامات  انجام شده در خصوص مصرف بهینه انرژی

  • تجهیزات روشنائی
  • تجهیزات تولیدی
  • تجهیزات سرمایشی – گرمایشی
  • تجهیزات لجستیک ( لیفتراک )