ابتدا از طریق گزینه زیر فرم مخصوص ارسال رزومه را پر کرده به آدرس ایمیل Hr@bronze.ir  ارسال نمائید

تلفن :

021-44984420-23